martinisme

Martinisme‎

Het martinisme is een para-maçonnieke, spirituele beweging, ontstaan uit de […]

Hermetisme‎

De hermetiek of het hermetisme is een hellenistische religie uit […]

Gnosticisme‎

De term gnosticisme is etymologisch afkomstig van het Griekse woord […]