Gnosticisme‎

De term gnosticisme is etymologisch afkomstig van het Griekse woord voor kennis, gnosis. Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van “verborgen”) kennis. Gnosticisme is een verzamelnaam voor een brede waaier aan mystiek-religieuze stromingen die stammen van voor het begin van de huidige jaartelling en een bloei kenden in de 2e en 3e eeuw. Vanwege zijn occulte (geheime) karakter is het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van het gnosticisme. De term wordt ook wel gebruikt voor en door sommige esoterische bewegingen.

Geef een reactie