Psychotherapie

Psychotherapie mag alleen gegeven worden door een geregistreerd psychotherapeut!

Het richt zich op:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

Het doel is het probleem leefbaar oftewel draagbaar te maken.

Werkt het?

De werking van deze therapie is afhankelijk van de relatie die er onstaat tussen client en therapeut. Indien er sprake is van een goede vertrouwensband, de therapeut zich goed inleeft in de situatie en daarnaar handelt, kan deze vorm van therapie werken. Maar het tegenovergestelde komt ook vaak genoeg voor. Voor de client is het dus van belang om eerst goed af te tasten of men bij deze therapeut wel op zijn plek zit!

Geef een reactie