St. Maarten

Sint Maarten oftewel Martinus van Tours werd rond 316 geboren als zoon van Romeinse ouders. Hij werd soldaat in het leger van de Romeinen en toen hij op een avond bij de stadspoort van Amiens aankwam zag hij daar een bedelaar zitten die het erg koud had. Hij gaf deze bedelaar de helft van zijn mantel. Hij kon slechts de helft weggeven omdat soldaten in het Romeinse leger slechts de helft van zijn mantel bezat, de andere helft was eigendom van het Romeinse leger.

Deze bedelaar zou de verschijning van Jesus zijn en Martinus liet zijn bekeren en verliet het leger. In 371 werd hij door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Hij heeft zich vervolgens ingezet om het Christendom te verspreiden.

In 397 stierf hij op ongeveer tachtigjarige leeftijd. Hij werd vervolgens begraven in de basiliek van Tours op 11 november.

In het feest van Sint Maarten staat het delen centraal. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. Kinderen lopen met een lantaarntje, ze delen het licht. In sommige plaatsen worden oliebollen uitgedeeld aan de deelnemers, bijna overal is een troshoop aanwezig en wordt warmte gedeeld met de omstanders en in sommige plaatsen gaan de kinderen langs de deuren om snoep op te halen. Mensen delen dus snoep uit.

In het verleden was het zo dat het langs de deuren gaan weggelegd was voor de armere mensen. De oogst was binnen en de voorraadkelders waren gevuld. Maar er heerste ook veel armoede en men moest de winter nog door zien te komen. Rijkere boeren deelden dan hun oogst met de armere mensen.

  • Recept oliebollen
  • Lampionnetjes maken

Liedjes

One thought on “St. Maarten

Geef een reactie